Bhí an-spóirt ag rang an tSín an seachtain seo. Seachtain na Gaeilge a bhí ann agus rinneamar an-iarracht Gaeilge a labhairt. Bhí seans againn réamhaisnéis na haimsire a dhéanamh sa rang i rith na seachtaine, bhí tráth na gceist againn le rang a sé ar an Luain, damhsa le Elaine agus an Garda Band ar an gCéadaoin agus seó Gaeilge ar an Aoine!! Go léir i seachtain amháin! Féach ar cúpla pictiúr thíos:China class had a lot of fun this week. It was Seachtain na Gaeilge and we all tried really hard to speak Irish. We had a chance to do the weather forecast in the class all week, we had a quiz on Monday with 6th class, dancing with Elaine and the Garda Band on Wednesday and our Irish show on Friday!! All in only one week! Look at a few pictures below:

Ayo ag insint réamhaisnéis na haimsire dúinn. Ayo telling us the weather forecast.

Ayo ag insint réamhaisnéis na haimsire dúinn.
Ayo telling us the weather forecast.

Amhrán na gCupán le rang a trí.The Cup Song with 3rd class

Amhrán na gCupán le rang a trí.
The Cup Song with 3rd class

Amhrán na gCupán le rang a Trí.The Cup song with 3rd class

Amhrán na gCupán le rang a Trí.
The Cup song with 3rd class

An Haka Gaelach

An Haka Gaelach

 

 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed

Update your contact information
News Archive