D’éirigh go maith linn i rith Seachtain na Gaeilge! Rinneamar iarracht mór Gaeilge a labhairt agus d’fhoglaimíomar a lán Gaeilge nua! D’imireamar cluichí gach lá i rith na seachtaine, chuamar ag damhsa sa halla le Elaine agus tháinig an Garda Band ar an gCéadaoin! Ar an Aoine, rinneamar an dráma ‘Cinnín Óir agus na Trí Bhéar’ sa halla os comhair na scoile uile. Féachaigí ar na grianghraif!

We got on well during Seachtain na Gaeilge! We made a big effort to speak Gaeilge and we learned a lot of new Gaeilge! We played games every day during the week, we went dancing in the hall with Elaine, and the Garda Band came on Wednesday! On Friday, we did the play ‘Goldilocks and the Three Bears’ in front of the whole school. Look at the photos!

 

2014-03-10 11.46.28

 

2014-03-10 11.53.18

 

Ag damhsa

 

2014-03-12 11.35.47

 

2014-03-13 11.59.40

 

2014-03-13 12.02.03

 

Ag imirt cluiche biongó

 

 

2014-03-13 12.14.28

 

Na buaiteoirí – The winners – Eoghan, Denis agus Dylan.

 

 

 

 

 

 

Tags:

Comments are closed

Update your contact information
News Archive