Beidh na páistí i LEETNS ag foghlaim ‘Frása na Seachtaine’ as Gaeilge gach seachtain chun an Ghaeilge a feabhsú sa scoil.
The children of LEETNS will be learning a ‘Phrase of the Week’ in Irish every week to improve Irish in the school.

Is é ‘Frása na Seachtaine’ don seachtain seo ná: TÓG GO BOG É.
This weeks ‘Phrase of the Week’ is: TAKE IT EASY/SLOWLY.

Beidh gach duine sa scoil ag úsáid an frása sin comh minic agus is féidir linn.
Everyone in the school will be using this phrase as often as possible.

B’fhéidir go mbeadh sibh ábalta é a úsáid sa bhaile lena bpáistí freisin!
Maybe you could use it at home with your kids also.

Fan súil géar ar an suíomh idirlíon gach seachtain chun an frása nua a fheiceáil.
Keep a close eye on the website every week to see our new phrases!

Go raibh míle maith agaibh,
Many thanks,

Gráinne

Categories:

Tags:

Comments are closed

Update your contact information
News Archive