Bhí seachtain iontach againn i rang Egypt! Tháining dhá banna ceoil go dtí an scoil, bhí siad ag seinim ceol tradisúnta,  bhaineamar an-taitneamh astu. Chuamar ag damsha i Griffeen Valley Foghlam Le Chéile agus bhuamar an comórtas eadrainn! Bhí céilí eile againn sa halla freisin le rang a haon. Rinne gach duine sa rang suaitheantas speisialta le haghaidh Lá Fhéile Padraig, beidh na pictiúir ag teacht go luath!

We’d a wonderful week in Egypt class. Two bands came to our school and we really enjoyed the traditional Irish music. We went dancing in Griffeen Valley Educate Together and we won the dance off between us! We had another céilí in the hall with first class. Everyone in our class made a special badge for St. Patrick’s Day, the pictures will be coming soon!

 

Categories:

Tags:

Comments are closed